OFERTA

 • Projekty indywidualne wszelkich obiektów budowlanych, w pełnym zakresie branżowym: architektura, konstrukcja.

 • Współpracujemy z projektantami instalacji sanitarnych, elektrycznych, C.O., wentylacji mechanicznej,

 • Sprzedaż i adaptacja projektów typowych

 • Prowadzenie procesu projektowo- inwestycyjnego, zajmujemy się wszelkimi sprawami formalno-prawnymi

 • Projekty nadbudowy i rozbudowy istniejących obiektów

 • Kierownik budowy

 • Inwentaryzacja budynków

 • Kosztorysy budowlane

 • Porady prawne z zakresu prawa budowlanego

 • Projekty hal stalowych

 • Obliczenia konstrukcyjne

 • Projekty zagospodarowania działki

 • Projekty wykonawcze

 • Charakterystyki energetyczne

 • Opinie techniczne

 • Zgłoszenia robót budowlanych

 • Redagowanie podań i wniosków

 • Pozwolenia na rozbiórkę

 • Zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych

 • Na życzenie Inwestora udostępniamy dane kontaktowe do geodetów, geologów, fachowców i ekip wykonawczych.

GOTOWE PROJEKTY TYPOWE

Jesteśmy oficjalnym partnerem firm:

PIERWSZA WIZYTA

Pierwsza wizyta Klienta jest dla nas bardzo ważna; pozwala skonfrontować oczekiwania Inwestora z możliwościami jakie daje teren, na którym będzie stawiany budynek.

Aby przyjazd do nas stał się owocny i stanowił podstawę do dalszych działań prosimy o przygotowanie:
- wypełnionej ankiety 
- warunków zabudowy lub wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z załącznikami graficznymi
- mapy terenu (polecana skala 1:500), na którym będzie stawiany budynek


Ankieta pozwala nam zorientować się w potrzebach i preferencjach klienta.

Warunki zabudowy i mapa określają możliwości ich realizacji. Stanowią też podstawę do pokierowania dalszymi krokami Klienta w kontaktach z urzędami. Wszystkie te elementy stanowią niezbędny punkt wyjściowy dla realizacji projektu.


Po ustaleniu zakresu projektu i wpłacie zaliczki z potwierdzeniem dla klienta, wizyta w terenie, gdzie będzie realizowany obiekt jest bezpłatna. 

PROCES PROJEKTOWANIA

W naszym biurze staramy się szczegółowo wysłuchać potrzeb Klienta i jego oczekiwań. Pierwszym krokiem na drodze poznania klienta jest wypełnienie opracowanej przez nas ankiety. Ankieta umożliwia Inwestorowi skonkretyzowanie marzeń dotyczących własnego domu: sugeruje zastanowienie się nad wielkością każdego pomieszczenia, sposób wzajemnych powiązań między nimi, a wreszcie bogatszy lub uboższy program użytkowy domu.

W przypadku braku zdecydowania lub doświadczenia Klienta, proponujemy wspólne wypełnienie ankiety. Często pomocne jest udostępnienie adresów zaprojektowanych przez nas inwestycji, po obejrzeniu których zleceniodawca może na konkretnych przykładach wskazać swoje preferencje.

Po wypełnieniu ankiety najczęściej następuje rozmowa, która pozwala nam ustalić czysto estetyczne upodobania Klienta: formę zewnętrzna obiektu (preferencje co do kształtu opartego na liniach prostych lub płynnych), kształt i kąt nachylenia dachu, najbardziej odpowiadającą kolorystykę czy sposób wykończenia.

Kolejnym etapem współpracy jest dostosowanie zebranych przez nas wiadomości do narzuconych przez urząd warunków i możliwości stwarzanych przez teren (wizyta na działce poprzedza projektowanie). W wyniku powyższej analizy, powstaje pierwsza koncepcja przedstawiana Klientowi.

Następna rozmowa z klientem pozwala ustalić, na ile trafnie odgadliśmy upodobania i oczekiwania Inwestora. Dyskusja nad konkretnym planem umożliwia nam jeszcze dokładniej i już w szczegółach dopracować kolejną koncepcję. Zdarza się, że jest ona tą ostateczną. W innym przypadku spotykamy się i rozmawiamy z Klientem, dopóki nie poczuje, że nasza propozycja dokładnie odpowiada jego wyobrażeniom o własnym domu.

Dość często zdarza się, że Klient pochodzący z bardzo oddalonej miejscowości decyduje się na współpracę z naszym biurem. Formy kontaktów mogą polegać na pierwszym lub dwu, trzech spotkaniach osobistych (na terenie naszym lub Inwestora), a następnie porozumiewaniu się za pomocą faksów, korespondencji tradycyjnej lub internetowej.

W przypadku projektowania innych obiektów niż domy jednorodzinne, sposób postępowania jest analogiczny, natomiast proces projektowania wzbogaca się o dodatkowe czynności wstępne (np.: zebranie materiałów z zakresu technologii - przy budynkach przemysłowych), czy też dodatkowe czynności końcowe (np.: uzgodnienia z odnośnymi organami przy budynkach użyteczności publicznej).

Termin dostarczenia Klientowi zamkniętej dokumentacji jest uzależniony od momentu, w którym zleceniodawca uzna przedstawioną mu koncepcję za ostateczną.

W chwili przystąpienia do realizacji obiektu pomagamy w wyborze sprawdzonych przez nas materiałów i firm wykonawczych, a na prośbę Klienta podejmujemy się pełnienia funkcji kierownika budowy.

logo archon.gif

© by BIURO PROJEKTOWE architektura & konstrukcja

ADRES:

BIURO PROJEKTOWE architektura & konstrukcja

mgr inż. arch. Beata Wydmańska

mgr inż. Regina Zdechlik

czynne pon.-pt. 7.00 -15.00 

ul. Sienkiewicza 25, pokój nr 9

(parter, budynek Urzędu Gminy i Miasta)

32-200 Miechów

KONTAKT:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez BIURO PROJEKTOWE mgr inż. arch. Beata Wydmańska z siedzibą w Miechów, Sienkiewicza 25/9, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w celu realizacji zgłoszenia (udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie). Administratorem Danych Osobowych jest BIURO PROJEKTOWE mgr inż. arch. Beata Wydmańska z siedzibą w Miechów, Sienkiewicza 25/9. Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 2 lat. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.​