Pracownia zajmuje się kompleksowym projektowaniem wielobranżowym w zakresie architektury, konstrukcji, a także branży sanitarnej, C.O. elektrycznej, wentylacji mechanicznej. Szeroka oferta pozwala nam skutecznie spełniać różnorodne oczekiwania klientów. Towarzyszymy Państwu przez cały proces projektowo- inwestycyjny, począwszy od pierwszego pomysłu, aż do ukończenia realizacji, zajmujemy się wszelkimi sprawami formalno-prawnymi.

 

Ambitny i doświadczony zespół wykonuje projekty budynków jednorodzinnych, rezydencjonalnych, biurowych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Pomagamy naszym klientom w procesie inwestycyjnym na etapie doradztwa, kontaktów z urzędami, obsługi geodezyjnej, geotechnicznej i prawnej, aż do stworzenia kompleksowego opracowania, pełnobranżowego projektu, zwieńczonego uzyskaniem pozwolenia na budowę. 


Współpraca z pracownią nie ogranicza się do projektu budynku. Na życzenie klienta udostępniamy dane kontaktowe do ekip wykonawczych i pełnimy nadzór autorski nad inwestycją oraz funkcję kierownika budowy, nadzorujemy prace budowlane, zbrojenia. Po zakończeniu budowy pomagamy w skompletowaniu wniosków potrzebnych do oddania budynku do użytkowania.

W przypadku projektów koncepcyjnych istnieje możliwość współpracy zdalnej, drogą mailową i telefoniczną. Zachęcamy do kontaktu poprzez formularz na stronie, przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę i odpowiemy na każde pytanie.

GŁÓWNY PROJEKTANT

mgr inż. arch. BEATA WYDMAŃSKA

Architekt, absolwentka dwóch kierunków studiów architektonicznych: Architektury i Urbanistyki oraz Architektury Krajobrazu na  Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, zrzeszona w Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniona do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, pracuje zawodowo od 2008 roku.

tel. 692 422 679

beata.wydmanska@gmail.com

GŁÓWNY PROJEKTANT

mgr inż. REGINA ZDECHLIK

Inżynier konstrukcji, zrzeszona w Izbie Inżynierów Budownictwa RP, uprawniona do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz specjalności instalacji w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, także uprawniona do kierowania robotami budowlanymi. Pracuje zawodowo od 1978 roku. Ogromny zasób wiedzy poparty jest wieloletnim doświadczeniem projektowym i wykonawczym w branży budowlanej. 

tel. 696 786 658

regina.zdechlik@gmail.com

© by BIURO PROJEKTOWE architektura & konstrukcja

ADRES:

BIURO PROJEKTOWE architektura & konstrukcja

mgr inż. arch. Beata Wydmańska

mgr inż. Regina Zdechlik

czynne pon.-pt. 7.00 -15.00 

ul. Sienkiewicza 25, pokój nr 9

(parter, budynek Urzędu Gminy i Miasta)

32-200 Miechów

KONTAKT:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez BIURO PROJEKTOWE mgr inż. arch. Beata Wydmańska z siedzibą w Miechów, Sienkiewicza 25/9, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w celu realizacji zgłoszenia (udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie). Administratorem Danych Osobowych jest BIURO PROJEKTOWE mgr inż. arch. Beata Wydmańska z siedzibą w Miechów, Sienkiewicza 25/9. Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 2 lat. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.​